Top of Photo Studio Four Seasons

  • Photograph by TAKAHIRO HARA

dahlia_1.jpgdahlia_1.jpg

richard_1.jpgrichard_1.jpg

haratakahiro01.jpg

charaku_1.jpgcharaku_1.jpg

kim_1.jpgkim_1.jpg

dan_1.jpgdan_1.jpg

pj_1.jpgpj_1.jpg

pipe_1.jpgpipe_1.jpg

macocoro_1.jpgmacocoro_1.jpg

lotus_1.jpglotus_1.jpg

emiko1_base.jpg

togetherness_1.jpgtogetherness_1.jpg

hiton_1.jpghiton_1.jpg

sisters_1.jpgsisters_1.jpg

melange_1.jpgmelange_1.jpg

generations1_1.jpggenerations1_1.jpg

pepin1_1.jpgpepin1_1.jpg

sewing_1.jpgsewing_1.jpg

forgive_base.jpg

candle_base.jpg

img058_edited.jpg

haratakahiro02.jpg

clock_base.jpg

lamp_base.jpg

flowers2_1.jpg

DSC_0154 - バージョン 2-2.jpg

chie_base.jpg

img147.jpg

img140.jpg

img054.jpg

IMG_20140818_0001_edited-1.jpg

baton_base.jpg

teacher_base.jpg

tara_base.jpg

asaka1_1.jpg

parents_base.jpg